Testování kvality webu

Otestovat jak je nějaký web kvalitní není jednoduchý úkol. Na Internetu existuje mnoho různých nástrojů, článků a pouček, které se tímto tématem zabývají a proto se po jejich prostudování pokouším shrnout základní část jednoduché metodiky testování webu.

Validace

Základním předpokladem pro další práci s webem je jeho validita. Jde o soulad s normami, které se týkají hlavních použitých technologií. Webové stránky nepodléhají homologaci, jejich existence tedy nemusí být nějak schvalována, ale přesto by se měly držet norem, které pro ně platí.

HTML

Ověření validity HTML lze získat na těchto adresách. Oficiální validátor W3.org se asi využívá nejčastěji, ale vzniklo k němu několik alternativ. Jednou z nich je validátor WDG, který umožnuje validovat i celé website nebo český validátor, který má kromě modernějšího designu rovněž některé detekční rutiny navíc a je v chápání normy striktnější.

CSS

Validace kaskádových stylů je možná opět ze stránek W3.org, ale i prostřednictvím služby na Juicystudio.com. Validovat kaskády bývá jednodušší, než HTML.

RSS

Obsahuje-li website Feed, nebo-li kanál syndikovaného obsahu, pak je vhodné, aby byl i tento zdroj v souladu s normou. Zde hraje roli opravdu každá drobnost, protože HTML je interpretováno tak, aby se zobrazilo, i když jej autor napíše s chybami. U XML je tomu opačně.

Kontrola funkčnosti odkazů

Mít na webu odkazy, které nikam nevedou, to dokáže uživatele rozzlobit. Proč si je nenechat zkontrolovat?

Přístupnost

Section 508 a WCAG 1.0

Kontrast

  •  v rámci css kontroly pomocí juicystudio.com

Čitelnost

Gunning-Fog Index, Flesch Reading Ease a Flesch-Kincaid grade level

Datový objem

Link popularity

Zpětné odkazy – link:

  • google, yahoo, alltheweb, altavista, live

Pagerank, S-Rank, Jyxorank

Komplexní automatické audity

Zabezpečený protokol

  • kontrola klíčů