Jedním ze sledovaných kritérií v optimalizaci pro vyhledávače (a snad i uživatele) jsou klíčová slova.
Sleduje se jejich hustota, zastoupení, kombinace a podobně. Tento krátký článek ukazuje možnosti sledování trendů ve vývoji používání klíčových slov a přináší odkazy na služby, které se touto analýzou zabývají.

Hustota klíčových slov

Různé zdroje [1,2,4,5] udávají, že optimální hustota klíčových slov je 2-10%. Za hustotu klíčových slov se považuje relativní četnost slov, probíhá-li započítávání slov lineárně (není kladen jiný důraz na slova podle jejich umístění na stránce). [2]

Bude-li se autor stránek chtít lépe umístit ve vyhledávání, jednou součástí řešení je obvykle zvýšení koncentrace klíčových slov pod kterými se má stránka zobrazovat. Vít Dlouhý [1] uvádí tip, jak hustoty klíčových slov dosáhnout: “Přidejte na úvodní stránku krátký odstavec o Vaší nabídce. Do textu se snažte „nenápadně“ vsunout vybraná klíčová slova, pokud možno v prvním pádu.“

Kromě zobrazení obrázků na stránce je vhodné uvést i textový popis - nepříliš dlouhý, ale výstižný. Uživatelé jak známo nečtou. Proto je potřeba délku odhadnout optimálně. První pád je také zmíněn zcela účelně – jde o to, aby byla slova pokud možno v tvaru ve kterém je uživatel bude hledat.

Pro měření hustoty klíčových slov lze využít například tyto nástroje:

Hustota klíčových slov, jak již bylo řečeno, není jediným faktorem, podle kterého jsou stránky hodnoceny. Není-li text srozumitelný, je hustota klíčových slov nepodstatná. Navíc, přemíra klíčových slov může být hodnocena vyhledávači i negativně. [2,4]

Kromě klíčových slov v textu může být na stránkách analyzován a posléze optimalizován jejich výskyt v titulku, popisu, meta tagu keywords i v URL. Mezi zvláštní výskyty patří také klíčová slova v alternativních popiscích obrázků nebo objektů (video apod.) a také klíčová slova v odkazech.

Trendy vyhledávání

Na toto téma byl na školička.net již zveřejněn článek Trendy ve vyhledávání, který popisuje nástroje zabývající se zobrazením grafů vývojových trendů hledání zvolených klíčových slov.

Mezi další nástroje, které lze použít při hledání vhodných klíčových slov patří také:

Současnou pozici ve vyhledávačích pro příslušná klíčová slova a konkrétní webovou stránku je možné snadno a rychle ověřit na webu 2mstudia.

Zdroje

[1] Vít Dlouhý: http://www.vitdlouhy.cz/webdesign/reference/jazykovekurzy/optimalizace-pro-vyhledavace/hustota-klicovych-slov.html
[2] Marek Prokop: http://vyhledavace.info/seo-faq/19/hustota-slov
[3] Jiří Bureš: http://blog.converter.cz/index.php?p=439&c=1
[4] http://www.optimalizace-vyhledavace.cz/seo/pivot/entry.php?id=6
[5] http://interval.cz/clanky/testovani-webovych-stranek/
[6] Radim Hasalík: http://zacinej.cz/analyza-klicovych-slov
[7] Šimon Grimmich: http://www.tvorba-webu.cz/seo/seo_nastroje.php
[8] http://www.2mstudio.cz/pozice-ve-vyhledavacich/