Jak uvádí Blog Google Česká republika, pro švýcarské dráhy byl sestrojen mashup zobrazující pozice vlaků. Nejde o oficiální službu podporovanou přímo železniční společností SBB. Ukázka pohybujících se objektů na mapě je velmi zajímavá a je k nalezení na adrese http://www.swisstrains.ch/. Autoři této „směsi“ uvádějí, že již budou moci používat i data o zpoždění vlaků udávaná společností SBB, takže vizualizace místo dat zobrazovaných původně jen na základě jízdních řádů využije data přesnější a akutálnější.

Vývoj mapových mashups stále probíhá a v budoucnu se setkáme ještě se zajímavými věcmi.