Níže uvádím jednu z verzí nigerijských dopisů, které se dnes šíří e-mailem a kterou zároveň neodhalil spam filtr Google mailu. Zatím zpráva neobsahuje požadavek na zaslání mého čísla účtu, ale věřím, že ten by přišel brzy po mé odpovědi.  Tak jako mnohé předchozí články mohu pouze urgentně varovat, aby adresáti na tyto a obdobné zprávy neodpovídali, nechtějí-li dojít k finanční újmě.

Zprávy, které jsou odeslány soukromou osobou a nepocházejí od důvěryhodného odesílatele se často vyznačují přítomností hlavičky „reply-to“, což znamená, že odpověď nebude odeslána na adresu odesílatele, ale jinam. Příkladem může být i tento nigerijský dopis:

From: Robert Page <smokietb@verizon.net>
Reply-to: rrpagr0@yahoo.es

Dřívější e-mailoví klienti často přítomnost hlavičky „reply-to“ maskovali a pro příjemce nebylo snadné zjistit komu vlastně odpovídá. Dnes se ale většinou stačí jen dobře dívat.

A zde je celé znění zprávy:

Greetings,

I am Barr. Robert C. Page. I am reaching you to handle an investment
portfolio.

I am reaching you to assist in repatriating the funds and property left
behind by my late client before it will be confiscated by government
and declared unserviceable by the bank where the huge deposits were
lodged.
He died intestate and every attempt to trace any member of his family
has proved abortive and unsuccessful.

Do note that who you are does not matter and you will be better
informed when I hear from you.

I want you to respond by sending:

1. Your full names
2. Complete Address
3. Telephone & fax numbers

Send the above information and I will furnish you with more information
about the estate and process of transfer to you.

Yours Faithfully,

Robert C. Page ESQ.
United Kingdom.

N.B:
Please respond with your full names, address, phone and fax numbers for
the immediate start up of this transaction. Do note that who you are
does not matter and you will be better informed when I hear from you.