Goldie the GoldfishO technologii Text to Speech (TTS) už bylo napsáno mnoho. I přes to si malý úvod do problému neodpustím. Řeč je o hlasových syntézách, neboli systému, který umožňuje převod psaného textu do hlasové podoby. Že nevíte, k čemu takový program může sloužit? Na prvním místě jde o snahu vývojářů zpřístupnit oblast IT našim hendikepovaným spoluobčanům. Pozornost je zde věnována zejména zrakově postiženým osobám a dyslektikům, tedy lidem se specifickými poruchami čtení a psaní.

Vůbec prvním operačním systémem, který se mohl pochlubit integrovanou syntézou řeči byl Mac OS, produkt americké společnosti Apple Computers. Tehdy šlo ale víceméně o legrácku, která až během svého následujícího vývoje nabrala na své důležitosti. Dnešní verze Mac OS X Leopard obsahuje integrovaný screen reader VoiceOver, který bez problémů dokáže přečíst nejen obsah textových dokumentů, ale i webových stránek a e-mailů. Nejnovější hlas korespondující se zmíněným operačním systémem se jmenuje Alex. Jeho předností je přirozený tón a srozumitelná výslovnost. Alex se dokonce naučil intonovat i před interpunkčními znaménky. Mluví však pouze anglicky a tudíž je na české texty naprosto nepoužitelný.

Během dlouholetého vývoje se na světovém trhu vyfiltrovalo hned několik vůdčích firem, které oblasti přístupnosti informačních technologií hendikepovaným lidem věnují speciální pozornost. Jednou z nich je společnost Acapela Group – evropský leader na poli TTS technologií a jejich produkt Infovox iVox. Pokud máte chuť si už teď na vlastní uši vyzkoušet, jak vlastně taková aplikace funguje, nabízí se Vám zábavná demoverze, kterou společnost Acapela Group zcela nenásilnou formou rozšířila po celé zeměkouli. Nejpřekvapivější a zároveň potěšující je fakt, že demíčko má i českou jazykovou mutaci. Jedná se o elektronické přáníčko, které je dostupné na adrese: http://www.acapela-group.com/Greetings/fish.html. Stačí kliknout na rybičku Goldie the Goldfish, vybrat jazyk, velikost zvířátka a napsat text, který chceme někomu poslat. Co se velikosti rybky týče, doporučuji ji nechat malinkou. Čím větší rybka, tím je ošklivější a navíc má zcela záměrně hrubší hlas, což není tak roztomilé. Pak už stačí jen kliknout na OK, zkopírovat odkaz a poslat ho adresátovi přáníčka. Ale pozor, odkaz je aktivní pouze týden, takže pokud ho umístíte na web, časem se stane nedostupný.

Druhou společností, o které bych se chtěla zmínit, je světový leader v oblasti přístupných řešení pro Mac OS X – AssistiveWare a jejich produkt GhostReader, který ve spolupráci s Acapela Group podporuje několik desítek jazyků, mezi nimiž nechybí ani čeština. Navíc umí číst různé formáty textových dokumentů, zvýrazňovat či přeskakovat slova, celé věty i odstavce a k tomu všemu dokáže hlasový výstup nahrát do podcastu a uložit ve zvoleném formátu. Čistě pro zajímavost byl v trial verzi zmíněné aplikace vytvořen zvukový záznam tohoto článku.. O GhostReadru se toho dá napsat samozřejmě daleko více, ale podrobnosti si necháme na příště.

Odkazy:

http://www.convenienceware.com/ghostreader.php

http://www.acapela-group.com/index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Text_to_speech

http://www.apple.com/accessibility/voiceover/

http://skolicka.net/2008/02/syntetizatory-hlasu-online/