Google spouští novou službu: Slovník

Adresa slovníku je http://www.google.cz/dictionary

Tolik směrů překladu, které nebízí jste ještě neviděli. :-) Čeština je zatím spojena pouze s angličtinou, ale věřím, že tohle bude brzy napraveno.

Na současném slovníku je zobrazena výslovnost, kterou lze i přehrávat.

Má-li slovo více významů, jsou očíslovány – tak jako jsme zvyklí z online i tištěných slovníků. Význam je spojen se slovním druhem. Jde-li o podstatné jméno, objevují se někdy i obrázky.

Další známá věc jsou související slovní spojení. Jsou to výsledky vyhledávání zadaného slova v definicích – v encyklopediích a podobně.

Google Slovník je prakticky zjednodušením Google Překladače, který byl prezentován již dříve a je schopen překládat celé webové stránky, odstavce nebo věty.

Na Školičce na toto téma máme již dva články: