Podle průzkumů společností Miniwatts Marketing Group a comScore, Inc. je celosvětový počet uživatelů Internetu v rozmezí jedné až jedné a půl miliardy. Znamená to 15-22% podíl celosvětové populace.

Tabulka uživatelů podle států:

1. Čína 179,7 miliónů
2. Spojené státy 163,3 miliónů
3. Japonsko 60,0 miliónů
4. Německo 37,0 miliónů
5. Velká Británie 36,7 miliónů
6. Francie 34,0 miliónů
7. Indie 32,1 miliónů
8. Rusko 29,0 miliónů
9. Brazílie 27,7 miliónů
10. Jižní Korea 27,3 miliónů
11. Kanada 21,8 miliónů
12. Itálie 20,8 miliónů
13. Španělsko 17,9 miliónů
14. Mexiko 12,5 miliónů
15. Nizozemí 11,8 miliónů

Zdroje: