Microsoft Office 2010

Nový balík kancelářského softwaru od společnosti Microsoft, s označením Office 2010, je pro běžnou distribuci očekáván přibližně v polovině příštího roku. Tento přírůstek do rodiny programů od společnosti Microsoft s sebou přináší mnohá vylepšení a změny. Jedná se o následníka poměrně revolučního kancelářského balíku Office 2007, který oproti předcházejícím verzím přinesl kompletní změnu vzhledu a pro programy Word, Excel a PowerPoint také změnu ovládání. V plánované verzi Office 2010 však Microsoft zachází ještě dále a dotahuje změny kancelářského balíku, nastíněné verzí 2007, do finále. Co tedy můžeme očekávat?

Pro běžného uživatele budou nejmarkantnější změnou pravděpodobně nové podoby všech zahrnutých kancelářských programů. Microsoft vsadil na střídmější základní design, grafické prostředí programů je v základním nastavení spíše podobné starším verzím (Office 2003), používá méně efektů a je opticky chudší. Není ovšem problém toto prostředí upravit podle individuálních požadavků (shodně s verzí 2007). Ovšem grafická podoba nových Office 2010 není zdaleka tou největší změnou, se kterou Microsoft přichází. Doslova revolucí je možné nazvat tzv. Backstage, který nahradil typické kulaté tlačítko Office (verze 2007) v levém horním rohu. Místo něj je v nové verzi umístěno hranaté tlačítko opět s logem Office. Po jeho stisknutí se objeví nový celoobrazovkový dialog (oproti pouhé nabídce ve verzi 2007) prostřednictvím kterého je možné spravovat veškeré „pozadí“ vytvářeného nebo otevřeného dokumentu. Nabízí tedy rozsáhlé volby pro tisk, uložení souboru, sdílení a publikování na webu a mnohé další. Další výhodou tohoto dialogu je náhled na dokument v reálném čase, který je zobrazen v pravé části obrazovky, a na kterém jsou vidět výsledky voleb provedených uživatelem bez toho aniž by ovlivnily vlastní dokument. Další z řady novinek je také možnost určení verze dokumentu a stupně jeho zabezpečení. Tato volba nabízí například určení dokumentu jako finální verze, která dokument uzamkne a nedovolí již provádět žádné následné změny. Prostřednictvím této volby je také možné dokument jednoduše zabezpečit heslem nebo jeho obsah zašifrovat. Jednou ze změn, kterou běžný uživatel příliš neocení, vzhledem k tomu že je určena spíše profesionálům, je také podpora 64 bitové architektury.

Word 2010

Kromě výše zmiňovaných společných vylepšení dostala každá součást kancelářského balíku Office 2010 do vínku také „osobní“ prvky. V aplikaci Word 2010 je konkrétně kladen velký důraz na týmovou spolupráci na tvorbě a úpravách dokumentů. Za tímto účelem byla integrována podpora víceuživatelských úprav (tedy současné práce více uživatelů na jednom dokumentu) a to v reálném čase. Tento způsob práce je umožněn díky další z novinek – Microsoft Office Communicator, což je v podání Microsoftu jakási obdoba známých chatovacích a komunikačních programů typu ICQ nebo Skype.

Pro snadnou orientaci v rozsáhlých dokumentech a rychlý přechod na požadovanou stránku obsahuje Word 2010 také nový Navigační panel. V principu se jedná o seznam nadpisů a podnadpisů, prostřednictvím kterých je možné přejít na konkrétní stránku dokumentu. Jedinou podmínkou pro správné fungování tohoto navigačního prvku je pochopitelně využívání stylů.

Dále byly také rozšířeny možnosti práce s obrázky přímo v dokumentu, kde je možné využít několik nabízených editačních funkcí. Užitečnou funkcí je také náhled v reálném čase, který zobrazuje, jak bude výsledný dokument po vložení obrázku vypadat.

Excel 2010

Mezi výčtem nových funkcí Excelu 2010 jednoznačně kralují tzv. Sparklines – malé grafy zobrazené přímo v buňce. Tyto malé grafy umožní efektní prezentování dat v grafické podobě bez nutnosti vytváření a vkládání samostatných grafů do dokumentu. Vylepšena byla také podpora rozsáhlých tabulek, kde, především i díky dostupnosti 64 bitové verze, je možné pracovat i s miliony záznamů. Microsoft také vylepšuje podporu výpočtů, kde je kladen důraz především na jejich větší přesnost (díky vyššímu počtu zpracovávaných míst za desetinnou čárkou). Vylepšené budou také kontingenční tabulky.

Přepracování se také dočkaly šablony, které díky živému náhledu v dialogu Backstage poskytují daleko lepší představu o výsledné podobě dokumentu. Celkově bylo v novém Excelu zjednodušeno ovládání a nastavování nejpoužívanějších prvků. Stejně jako ve Wordu i zde najdeme Microsoft Office Communicator pro snadnou spolupráci na dokumentech. Většina provedených změn v Excelu se ovšem týká spíše pokročilých uživatelů.

Outlook 2010

V aplikaci Outlook 2010 bylo provedeno, ve srovnání s verzí 2007, asi nejvíce viditelných změn. Pro ovládání programu je také integrován Pás karet (verze 2007 měla stále klasickou nabídku) a dle dostupných informací je tato verze programu také výrazně rychlejší. Vlastní práce s aplikací zůstala nezměněna, vylepšeno bylo pouze ovládání a správa složek. I zde najdeme již zmiňovaný Backstage, který posunuje ovládání programu opět o krok vpřed.

Za zmínku také stojí funkce automatického třídění zpráv do rozhovorů, které poskytuje přehledné setřídění zpráv chronologicky dle časové linie komunikace.

PowerPoint 2010

Největším krokem vpřed u aplikace PowerPoint je umožnění přímého vkládání online videí z YouTube a jejich úpravy přímo ve vytvářené prezentaci. Nově je také možné vytvořenou prezentaci uložit jako video soubor. Další novinkou je možnost prohlížení více prezentací současně na jednom monitoru. Pro přípravu efektivních prezentací přibyla také nová karta nazvaná Přechody, kde je velký výběr efektů přechodu mezi jednotlivými snímky. Pro lepší strukturování prezentací (především rozsáhlejších) je možné jednotlivé snímky rozdělit do skupin. Rozšířena a obohacena byla také paleta prvků, které je možné do prezentace vložit. Stejně jako u ostatních aplikací, je i zde Backstage, který významně usnadňuje a zkvalitňuje ovládání a možnosti nastavení a správy.

Divoká karta

Jako divokou kartu si dovolím označit další z převratných novinek z dílny Microsoftu. Nejedná se o žádnou novou součást kancelářského balíku, ale přesto se ho bezprostředně dotýká. Microsoft jak se zdá přehodnocuje svůj přístup a ať již za účelem podpory uživatelů netbooků, nebo s výhledem na pokoření dalšího světového gigantu – společnosti Google – nabízí také webovou verzi Office 2010, která by měla představovat konkurenci pro službu Google Docs.

Tato webová verze kancelářského balíku by měla podle vyjádření Microsoftu být ekvivalentní s klasickou distribucí a tedy poskytovat stejné funkce a stejný komfort ovládání s tím vylepšením, že bude dostupná z kteréhokoli počítače připojeného do sítě. Přístup k této verzi by měl být umožněn uživatelům, kteří si zakoupí klasickou distribuci na základě jejich licenčního klíče, nebo bude možné zakoupit si licenci k užívání webové verze samostatně. Otázkou zůstává, zda tento přístup může konkurovat službě Google Docs, která nabízí velmi podobné funkce a to zcela zdarma.

Shrnutí

Stručně můžeme změny, které přinesou nové Office 2010, charakterizovat asi takto:

  • celý kancelářský balík Backstage, podpora 64 bitové architektury, webová verze balíku Office, Microsoft Office Communicator, dotažené ovládání z verze 2007 (zahrnutí všech programů)
  • Word současná spolupráce více osob, Navigační panel, náhledy dokumentu v reálném čase, správa verzí a zabezpečení dokumentu, možnosti úpravy obrázků
  • Excel Sparklines, vylepšená podpora rozsáhlých tabulek, vylepšená správa a ovládání, zvýšení přesnosti prováděných výpočtů
  • PowerPoint možnosti vkládání a úpravy videa, ukládání prezentace ve formě videa, třídění snímků do skupin, podpora více prezentací na jednom monitoru
  • Outlook zrychlení běhu aplikace, zahrnutí nového ovládání pomocí Pásu karet, seskupování zpráv do časové linie konverzace, správa složek